زندگی لزج
 • ۳ حضور بین‌المللی برای «زندگی لزج»

  فیلم کوتاه «زندگی لزج » به کارگردانی محسن مهری به ۳ جشنواره بین‌المللی  seattle  transmedia آمریکا، live ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج » به کارگردانی محسن مهری به ۳ جشنواره بین‌المللی  seattle  transmedia آمریکا، live at heart   سوئد، و san francisco  frozen  آمریکا  راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای ج ...

  بیشتر بخوانید
 • زندگی لزج از ایتالیا جایزه گرفت

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» ساخته محسن مهری دروی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه  جشنواره بین‌المللی فیلم ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» ساخته محسن مهری دروی موفق به کسب جایزه بهترین فیلم کوتاه  جشنواره بین‌المللی فیلم faori mercato  ایتالیا شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لز ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش زندگی لزج  در ایتالیا

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» ساخته محسن مهری موفق در جشنواره بین‌المللی فیلم FIGARI  ایتالیا به نمایش در خواهد ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» ساخته محسن مهری موفق در جشنواره بین‌المللی فیلم FIGARI  ایتالیا به نمایش در خواهد آمد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لزج» تهیه کنندگی مشترک   ...

  بیشتر بخوانید
 • «زندگی لزج» این بار در ایتالیا

    فیلم کوتاه «زندگی لزج» به نویسندگی و کارگردانی محسن مهری به بیستمین جشنواره معتبر shorts international ...

    فیلم کوتاه «زندگی لزج» به نویسندگی و کارگردانی محسن مهری به بیستمین جشنواره معتبر shorts international film festival در ایتالیا راه پیدا کرد. به گزارش انجمن سینما ی جوانان ایران، این فیلم با بیانی ت ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش «زندگی لزج» در آمریکا و انگلیس

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به تهیه کنندگی مشترک انجمن  سینمای جوانان  استان قزوین،  معین تک روستا و علیرضا رح ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به تهیه کنندگی مشترک انجمن  سینمای جوانان  استان قزوین،  معین تک روستا و علیرضا رحیم زاده در جشنواره‌های  بین‌المللی فیلم art slope آمریکا و Ramsgate انگلیس به نمایش در خواهد آم ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش «زندگی لزج» در قبرس

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به تهیه کنندگی مشترک انجمن  سینمای جوانان  استان قزوین،  معین تک روستا و علیرضا رح ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به تهیه کنندگی مشترک انجمن  سینمای جوانان  استان قزوین،  معین تک روستا و علیرضا رحیم زاده در جشنواره بین‌المللی فیلم  indie cyprus  قبرس به نمایش در خواهد آمد. به گزارش روابط عم ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش «زندگی لزج» در آمریکا

  فیلم کوتاه‏ «زندگی لزج» ‏ساخته محسن مهری در جشنواره بین‌المللی فیلم queens world آمریکا به نمایش در خواهد ...

  فیلم کوتاه‏ «زندگی لزج» ‏ساخته محسن مهری در جشنواره بین‌المللی فیلم queens world آمریکا به نمایش در خواهد آمد.    گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لزج» به کارگردانی ...

  بیشتر بخوانید
 • «زندگی لزج» در راه هند

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی «چنای» هند راه یافت. به گز ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی «چنای» هند راه یافت. به گزارش انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لزج» ساخته محسن مهری و تهیه‌کنندگی انجمن سینما ...

  بیشتر بخوانید
 • «زندگی لزج» در راه انگلستان

  فیلم کوتاه‏ «زندگی لزج» ‏ساخته محسن مهری به دهمین جشنواره بزرگ دانشجویی "watersprite" انگلستان راه پیدا ک ...

  فیلم کوتاه‏ «زندگی لزج» ‏ساخته محسن مهری به دهمین جشنواره بزرگ دانشجویی "watersprite" انگلستان راه پیدا کرد.   به گزارش انجمن سینمای جوانان ایران، دهمین جشنواره بزرگ دانشجویی "‏watersprite" ‎‏انگ ...

  بیشتر بخوانید
 • زندگی لزج» در آلبانی

    فیلم کوتاه «زندگی لزج»  به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Tirana  آلبانی  به نمایش د ...

    فیلم کوتاه «زندگی لزج»  به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم Tirana  آلبانی  به نمایش در خواهد آمد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لزج» به ک ...

  بیشتر بخوانید
 • «زندگی لزج» محسن مهری  در ترکیه

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی izmir kisa  ترکیه به نمایش در خواهد آمد ...

  فیلم کوتاه «زندگی لزج» به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی izmir kisa  ترکیه به نمایش در خواهد آمد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «زندگی لزج» به کارگردانی محسن مهری ...

  بیشتر بخوانید