الهام طرقی
 • «هیچکس» به اسپانیا می‌رود

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در جشنواره فیلم «فرمنت را» اسپانیا به روی پرده می‌رود. به گزارش رو ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در جشنواره فیلم «فرمنت را» اسپانیا به روی پرده می‌رود. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران،  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی در نهمین دوره جشنو ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» برنده جایزه ویژه جشنواره بوگوتا شد

    الهام طرقی با انیمیشن کوتاه «هیچکس»،  جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره «بوگوتا» را به خود اختصاص داد. ...

    الهام طرقی با انیمیشن کوتاه «هیچکس»،  جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره «بوگوتا» را به خود اختصاص داد.   به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی برند ...

  بیشتر بخوانید
 • هیچکس در ایتالیا به روی پرده می‌رود

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی به جشنواره  «لاگو» در ایتالیا راه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی ا ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی به جشنواره  «لاگو» در ایتالیا راه پیدا کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن «هیچکس» ساخته الهام طرقی در تازه‌ترین حضور بین‌المللی خود  در ...

  بیشتر بخوانید
 • حضوری دیگر برای «هیچکس» در آمریکا

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم  Red Wasp آمریکا راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن س ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم  Red Wasp آمریکا راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در پانزدهمین دوره جشنواره بین ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» به آمریکا می‌رود

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم  Humboldt آمریکا راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن س ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم  Humboldt آمریکا راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در پنجاه‌ ویکمین دوره جشنواره ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» در راه چک

   انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم ZLÍNجمهوری چک  راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سی ...

   انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی فیلم ZLÍNجمهوری چک  راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در پنجاه‌وهشتمین جشنواره بین‌ا ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» به لهستان می‌رود

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به نمایندگی از ایران درجشنواره بین‌المللی انیمیشن Animocje لهستان به نمایش درخواهد ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به نمایندگی از ایران درجشنواره بین‌المللی انیمیشن Animocje لهستان به نمایش درخواهد آمد.   به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی انی ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» به انگلیس می‌رود

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» از ایران به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه "Bute Street"  انگلیس راه یافت. به گزارش ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» از ایران به جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه "Bute Street"  انگلیس راه یافت. به گزارش روابط‌ عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در نخستین ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش «هیچکس» در پرتقال

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه "Cortex"  پر ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» ساخته الهام طرقی به نمایندگی از ایران در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه "Cortex"  پرتقال به نمایش درخواهدآمد. به گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، هشتمین دوره جشنواره ب ...

  بیشتر بخوانید
 • «هیچکس» از ایران در اسپانیا

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی انیمیشن "ANIMAC" اسپانیا راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» به جشنواره بین‌المللی انیمیشن "ANIMAC" اسپانیا راه یافت. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در  جشنواره بین‌المللی انیم ...

  بیشتر بخوانید
 • نمایش «هیچکس » در ایتالیا

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Cefalu” ایتالیا به نمایش درخواهد آمد. به گزارش رو ...

  انیمیشن کوتاه «هیچکس» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه “Cefalu” ایتالیا به نمایش درخواهد آمد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردان الهام طرقی در سومین دوره ...

  بیشتر بخوانید
 • انیمیشن کوتاه «هیچکس» در صربستان

    انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در جشنواره انیمانیما در صربستان به نمایش درخواهدآمد. به گ ...

    انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در جشنواره انیمانیما در صربستان به نمایش درخواهدآمد. به گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، انیمیشن کوتاه «هیچکس» به کارگردانی الهام طرقی در بخ ...

  بیشتر بخوانید