معاونین و مدیران

امور بین الملل

همکاران:

 • حسن دزواره (مشاور مدیر عامل در امور بین الملل)
 • فخری السادات طباطبایی
 • شهرزاد رضایی
null

محمد فهیمی

مدیر امور بین الملل

امور جشنواره ها

همکاران:

 • محمد آروانه
 • فریبا شفیعی
 • حمیدرضا صالحی
 • صدیقه قاضی نظام
null

سهیلا عسگری

مدیر امور جشنواره ها و محافل سینمایی

آژانس عکس ایران

null

امیر لطفیان

مدیر آژانس عکس ایران

روابط عمومی

همکاران:

 • پونه ظفرنیا
 • مسعود مدرسی
 • هادی عزیزی
null

آرش عباسی

مشاور مدیرعامل و مدیرارتباطات واطلاع رسانی

معاونت اداری و مالی

 • مژگان پناهی
 • حسین تقوی
 • علی تقوی
 • حسین رضازاده
 • ناهید ساوه درودی
 • رمضانعلی سیفی
 • مهرویه شکری
 • فاطمه سادات کتمیری جعفری
 • امیر مال بخش
 • الهه حسن بیگی
 • الهام رضایی نژاد
 • راضیه فتحی اشکانی
 • رضا سیفی
 • یوکابد عارفی

همکاران

 • میثم سعیدی
 • مهرداد میرزا محمدی
 • فرزانه احمدیان
 • آرش فراهانی
 • محمد ذوالفقاری
null

علی جعفری

معاون اداری و مالی

معاونت امور استانها

همکاران:

 • طیبه نادی
 • معصومه لطفی
 • احمد کاوند
 • اسحق عرب
null

طیبه فلکیان

معاون امور استانها

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

همکاران:

 • حسین جودکی
 • سیامک سلیمانی
 • علی صریحی
 • الهام محمدحسین
 • عطا مجابی
null

آرش رصافی

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

معاونت فرهنگی و آموزش

همکاران:

 • هدی موسایی
 • سیده عالیه هاشمی
 • حمید کوه افکن
 • حافظ آهی
 • عباس روزبهانی
null

سعید پوراسماعیلی

معاونت فرهنگی و آموزش