اخبار انجمن

مستندهای راه‌ یافته به جشنواره «حسنات»

اسامی مستندهای راه یافته به بخش مسابقه هشتمین جشنواره‌ ملی فیلم کوتاه «حسنات» اصفهان اعلام شد.     ب...