سعید خجسته‌فر
  • برگزاری کارگاه دکوپاژ در سمنان

      کارگاه دکوپاژ توسط سعید خجسته‌فر در انجمن سینمای جوانان سمنان برگزار شد.   به گزارش انجمن سینمای ج ...

      کارگاه دکوپاژ توسط سعید خجسته‌فر در انجمن سینمای جوانان سمنان برگزار شد.   به گزارش انجمن سینمای جوانان ایران، اولین جلسه کارگاه دکوپاژ برای فیلم‌سازان انجمن سینمای جوانان سمنان از هجدهم خرداد ...

    بیشتر بخوانید