حمیدرضا زینالی
  • هند به «کران» جایزه داد

    حمیدرضا زینالی برای فیلمبرداری  فیلم کوتاه  «کران» از جشنواره بین‌المللی“Pune” هند جایزه گرفت. به گزارش ر ...

    حمیدرضا زینالی برای فیلمبرداری  فیلم کوتاه  «کران» از جشنواره بین‌المللی“Pune” هند جایزه گرفت. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، جایزه بهترین فیلمبرداری سومین دوره جشنواره بین‌المللی“Pun ...

    بیشتر بخوانید