آرامگاه باباطاهر
  • باباطاهر در قاب عکاسان سینمای جوان

    سفر آموزشی عکاسی و مستندنگاری از آرامگاه باباطاهر با حضور هنرجویان عکاسی انجمن سینمای جوانان همدان برگزار ...

    سفر آموزشی عکاسی و مستندنگاری از آرامگاه باباطاهر با حضور هنرجویان عکاسی انجمن سینمای جوانان همدان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، از سلسله برنامه‌های آموزشی  و مستند نگاری ...

    بیشتر بخوانید