ارسال فیلم جهت نمایش و اکران

اگر مایل به نمایش فیلم خود در پاتوق فیلم کوتاه (سینما آینده) هستید، لطفا فرم زیر را پر کنید و به همراه فیلم خود به ستاد مرکزی انجمن ارائه نمایید.

فرم درخواست و رضایت نمایش فیلم در پاتوق فیلم کوتاه «سینما آینده» (دریافت فایل)