برنامه نمایش


پاتوق فیلم کوتاه (سینما آینده) دوشنبه ها ساعت ۱۸ در سالن شماره ۳ سینما چارسو واقع در خیابان جمهوری و خیابان حافظ پذیرای دوستداران فیلم کوتاه می باشد.

 شما می توانید جهت آگاهی از اطلاعات فیلم ها از کاتالوگ موجود در این صفحه بهره ببرید.

  لطفا برای ارسال فیلم خود جهت نمایش در پاتوق کلیک کنید.

لطفا برای عضویت در پاتوق و پیوستن به خانواده فیلم کوتاه با دریافت کارت عضویت رایگان کلیک نمایید.

شماره

تاریخ  لیست آثار نمایش
۱ ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ آینه های پریده رنگ \ پانچ \ سایلنت \ نجس \ کبوتر وحشی 
۲ ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ اول پاییز \ چراغ خورشیدی \ مراسمی برای یک دوست \ جوجه ماشینی \ هنر پرواز
۳ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ ملاقات \ صورت های متروک \ آپارتمان مورچه ها \ خانم گل میخکی \ دلیرترین، جسورترین
۴ ۵ مهر ۱۳۹۵ خودم را می کشم و تو مقصری \ چهارنفره \ اینسان \ میزبان \ نگهبان جزر و مد
۵ ۱۲ مهر ۱۳۹۵ سه سال و سه ماه و دو روز \ ابرو گل \ حفره مشترک \ گذر
۶ ۲۶ مهر ۱۳۹۵ شاخ وان \ سگ جون \ فردا صبح \ ناموزون
۷ ۳ آبان ۱۳۹۵ برگ ها آهسته می ریزند \ ماجرای یک شب بارانی \ ۱۱ \ دره نهنگ
۸ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ابراهیم \ فصل بازگشت \ جنایت و مکافات \ تمام زمستان هایی که ندیده ام \ سمفونی شماره