جشنواره های منطقه ای و موضوعی

توضیحات:

“لطفا جهت ثبت نام در جشنواره ها از اینجا وارد شوید و قبل از ثبت نام، دستور عمل ثبت نام را مطالعه فرمایید”

“لطفا جهت اطلاع از شرایط، ضوابط و مقررات هر جشنواره در بخش توضیحات جدول به قسمت فراخوان مراجعه نمایید”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

راهنما:

برگزار شده است

به زودی اعلام می شود

ثبت نام آغاز شده است

ثبت نام به پایان رسیده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

عنوان محل برگزاری  حوزه برگزاری تاریخ برگزاری توضیحات
مسابقه فیلم های کوتاه اقتباسی (جایزه سپنتا) تهران ملی آبان ۱۳۹۵ ثبت نام به پایان رسیده است
پنجاه و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اعلام می شود منطقه ای اعلام می شود به زودی اعلام می شود
پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان- بینالود مشهد منطقه ای ۲۴-۲۶ آذر ۱۳۹۵ ثبت نام آغاز شده است

فراخوان شرکت در جشنواره 

هفتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت تصویر قم ملی ۱۵-۱۷ دی ۱۳۹۵ ثبت نام آغاز شده است

فراخوان شرکت در جشنواره

نخستین جشنواره اینترنتی فیلم اولی ها تهران ملی ۲۸شهریور – ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ثبت نام به پایان رسیده است
پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان – کومش سمنان منطقه ای ۶-۸ مهر ۱۳۹۵ برگزار شده است

برنامه جشنواره: دریافت فایل  دریافت فایل

 آرا و برندگان جشنواره: اینجا

نخستین همایش بین المللی فیلم کوتاه تهران بین المللی ۱۷-۱۸ آبان ۱۳۹۵  ثبت نام به پایان رسیده است
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تهران بین المللی ۱۸ – ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ثبت نام به پایان رسیده است
مسابقه فیلم های مستند ۳ دقیقه ای نوروز تهران ملی ۱۳۹۵ برگزار شده است
جشنواره رهایی کرج منطقه ای ۱۳۹۵ برگزار شده است
نهمین جشنواره فیلم و عکس خراسان رضوی کاشمر استانی ۱۳۹۴ برگزار شده است
هفدهمین جشنواره استانی قم قم استانی ۱۳۹۴ برگزار شده است
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تهران بین المللی ۱۳۹۴ برگزار شده است
جشنواره کاسپین دریای دوستی رشت ملی ۱۳۹۴ برگزار شده است
پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان نیشابور منطقه ای ۱۳۹۴ برگزار شده است
مسابقه فیلمنامه نویسی پیامبر رحمت تهران ملی ۱۳۹۴ برگزار شده است
نهمین جشنواره ژیار بانه منطقه ای ۱۳۹۴ برگزار شده است
جشنواره مفاهیم قرآنی در فرهنگ ایرانی اسلامی تهران ملی ۱۳۹۳ برگزار شده است
ششمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین قم ملی ۱۳۹۳ برگزار شده است
آفرینواره آیین آیینه زنجان ملی ۱۳۹۳ برگزار شده است
آفرینواره اروند آبادان ملی ۱۳۹۳ برگزار شده است
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تهران بین المللی ۱۳۹۳ برگزار شده است
پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان آبادان منطقه ای ۱۳۹۳ برگزار شده است
پنجاه و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان تربیت حیدریه منطقه ای ۱۳۹۳ برگزار شده است
پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اراک منطقه ای ۱۳۹۳ برگزار شده است
دومین جشنواره فیلم اولی ها تهران ملی ۱۳۹۲ برگزار شده است
سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران بین المللی تهران ۱۳۹۲ برگزار شده است
سومین جشنواره ملی عکس طبیعت ایران ملی تهران ۱۳۹۲ برگزار شده است
دومین جشنواره ملی تسنیم ملی مشهد ۱۳۹۲ برگزار شده است
چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان منطقه ای شهرکرد ۱۳۹۲ برگزار شده است