ثبت نام جشنواره ها

راهنمای ثبت نام در جشنواره ها

1- به سایت ثبت نام جشنواره ها وارد شوید. لطفا کلیک کنید

۲- ابتدا برای خود پروفایل بسازید. (در صورتی که قبلا پروفایل خود را ساخته اید، وارد سایت شوید.)

۳- جشنواره و رویداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید و محصول خود را ثبت نام نمایید.