سیدصادق موسوی

رئیس هیأت مدیره

سیدصادق موسوی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

تحصیلات
ردیفعنوان
کارشناسی ارشد مدیریت توسعه – دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ورودی ۱۳۸۳
سوابق اجرایی
ردیفعنوان
مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی از تیر ۱۳۹۴ تا دی ماه ۱۳۹۵
جشنواره‌ها و سمینار‌ها
ردیفعنوان
داور بخش سینما ویدئو چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم یاس ۱۳۹۵