سرویس:اخبار انجمن
تعداد بازدید : 5374 - تاریخ خبر : 1398/07/16 - 13:00
دبیرخانه دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران:
مهلت ارسال چکیده مقالات برای شرکت در همایش تمدید شد
مهلت ثبت نام و ارسال چکیده مقالات برای شرکت در دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران تا 15 آبان‌ماه تمدید شد.
به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با توجه به تقاضای علاقه‌مندان برای شرکت در دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران، دبیرخانه این همایش مهلت دریافت چکیده مقالات را تا 15آبان‌ماه 1398 تمدید کرد.  دومین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران،  12 اسفندماه 1398 با موضوع روایت در فیلم کوتاه، توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار خواهد شد. ----------------------------------------------------------------------- شیوه نامه نگارش مقالات پژوهشی برای دومین همایش ملی مطالعات فیلم کوتاه 1-  همایش از پذیرش مقالات بیش از ۲۰ صفحه (۶۵۰۰ کلمه) معذور است. 2- همایش حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد. 3- مقالات ارسال شده باید دارای بخش‌های زیر باشد: الف. صفحه اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات شامل نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی). ب. صفحه دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر 300 کلمه با ذکر هدف و مسئله مقاله)؛ واژه‌های کلیدی (حداکثر پنج کلمه)؛ عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده انگلیسی (حداکثر 300 کلمه مطابق با چکیده فارسی)؛ واژه‌های کلیدی انگلیسی (حداکثر پنج کلمه). ج. صفحات بعدی: شامل مقدمه (تعریف موضوع و مسئله، پرسش‌ها، فرضیه‌ها، روش و رویکرد تحقیق)؛ بدنة مقاله (بحث و بررسی)؛ فهرست منابع؛ ضمایم. تبصرة ۱: رسم‌الخط مقاله بر‌اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیم‌فاصله در تایپ الزامی است. تبصرة ۲: جدول‌ها و شکل‌ها باید دارای عنوان و درصورت نیاز، پانوشت ‌کامل در انتهای آن‌ها باشد. تبصرة ۳: معادل لاتین اسامی و اصطلاحات و نیز توضیحات اضافی بر‌حسب شماره و استفاده برای اولین‌بار در پی‌نوشت آورده شود. تبصرة ۴: ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/ صفحات) نوشته شود. در مورد منابع غیر‌فارسی، مانند منابع فارسی عمل شود. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به‌صورت جدا از متن با تورفتگی (نیم‌سانتی‌متر) از طرف راست (با قلم شمارة ۱۲) درج شود. تبصرة ۵: نام کتاب‌ها و نام مجلات در داخل متن به‌صورت سیاه و مورب (قلم شمارة ۱۱) و نام «مقالات، شعرها و داستان‌های کوتاه» داخل گیومه قرار گیرد. 4- شیوه نگارش منابع: الف. کتاب: نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱). نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. ب. مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار مقاله). «نام مقاله». نام مجله و نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شمارة ۱۱). دوره. تاریخ مراجعه به سایت. ج. در مورد منابع لاتین نیز همین دستورالعمل رعایت شود. 5- نحوة تایپ مقالات: مقاله با استفاده از قلم بی نازنین۱۲ (در مقالات لاتین از تایمز ۱۱) تنظیم شود. شمارة صفحه در متن در پایین هر صفحه درج شود. فاصلة میان سطور 1/5سانتی‌متر باشد. تصاویر باید در فرمت Jpeg، با کیفیت تصویری dpi ۳۰۰ و یا ppi ۳۰۰ فرستاده شود و خوانا، روشن و دقیق باشد.  
iycs.pr2016@gmail.com