هیأت امنا و هیأت مدیره

اعضای هیات امنا

null

محمدمهدی حیدریان

رئیس هیأت امنا، معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری
null

مهدی کرم پور

عضو هیأت امنا
null

جعفر صانعی مقدم

عضو هیأت امنا
null

اکبر نبوی منش

عضو هیأت امنا
null

فرشته طائر پور

عضو هیأت امنا

اعضای هیات مدیره

null

سیدصادق موسوی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
null

حبیب ایل بیگی

عضو هیأت مدیره
null

محمدمهدی احمدی

نایب رئیس هیأت مدیره
null

غلامرضا نعمتی

عضو هیأت مدیره
null

مهدی جعفری

عضو هیأت مدیره