معاونین و مدیران

امور بین الملل

null

حسن دزواره

مشاور مدیر عامل و مدیر امور بین الملل

امور جشنواره ها

همکاران:

 • محمد آروانه
 • فریبا شفیعی
 • محمدرضا صلاحی
 • صدیقه قاضی نظام
null

امیر لطفیان

مدیر امور جشنواره ها و محافل سینمایی

آژانس عکس ایران

null

علیرضا کریمی صارمی

مدیر آژانس عکس ایران

روابط عمومی

همکاران:

 • پونه ظفرنیا
 • مسعود مدرسی
 • شانلی عبادیان
null

آرش عباسی

مشاور مدیر عامل و مدیر ارتباطات‌ و اطلاع رسانی

معاونت اداری و مالی

 • مژگان پناهی
 • حسین تقوی
 • علی تقوی
 • حسین رضازاده
 • ناهید ساوه درودی
 • رمضانعلی سیفی
 • مهرویه شکری
 • اکبر عباسی بوجی
 • فاطمه سادات کتمیری جعفری
 • امیر مال بخش
 • محمد ابراهیم مظاهری
 • سحر ملک محمدی
 • طیبه نادی

همکاران

 • میثم سعیدی
 • مهرداد میرزا محمدی
 • شهرام نوپیدا
 • فرزانه احمدیان
 • علی اسماعیلی
 • آرش فراهانی
null

علیرضا محمدی

معاون اداری و مالی و امور استانها

مدیر امور استانها

null

طیبه فلکیان

مدیر امور استانها

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

همکاران:

 • حسین جودکی
 • سیامک سلیمانی
 • نیما صادق‌پور
 • علی صریحی
 • هادی علی‌پناه
 • مهدیه قره داغی
 • سیدحسین موسوی
null

آرش رصافی

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

معاونت فرهنگی و آموزش

همکاران:

 • محمدحسین تمجیدی
 • ابراهیم تجدد علیزاده
 • انسیه رحمانی
 • محمد ذوالفقار
 • حمیدرضا کوه افکن
 • هدی موسایی
 • مسعود میرزایی
 • سیده عالیه هاشمی
null

سعید توکلیان

معاونت فرهنگی و آموزش