معاونین و مدیران

امور بین الملل

همکاران:

 • حسن دزواره (مشاور مدیر عامل در امور بین الملل)
 • فخری السادات طباطبایی
null

محمد فهیمی

مدیر امور بین الملل

امور جشنواره ها

همکاران:

 • محمد آروانه
 • فریبا شفیعی
 • محمدرضا صلاحی
 • صدیقه قاضی نظام
null

سهیلا عسگری

مدیر امور جشنواره ها و محافل سینمایی

آژانس عکس ایران

null

امیر لطفیان

مدیر آژانس عکس ایران

روابط عمومی

همکاران:

 • پونه ظفرنیا
 • مسعود مدرسی
 • هادی عزیزی
null

آرش عباسی

مشاور مدیرعامل و مدیرارتباطات واطلاع رسانی

معاونت اداری و مالی

 • مژگان پناهی
 • حسین تقوی
 • علی تقوی
 • حسین رضازاده
 • ناهید ساوه درودی
 • رمضانعلی سیفی
 • مهرویه شکری
 • اکبر عباسی بوجی
 • فاطمه سادات کتمیری جعفری
 • امیر مال بخش
 • محمد ابراهیم مظاهری
 • سحر ملک محمدی

همکاران

 • محمدمحمدزاد (مشاور مالی)
 • میثم سعیدی
 • مهرداد میرزا محمدی
 • فرزانه احمدیان
 • آرش فراهانی
 • محمد ذوالفقاری
null

علی جعفری

معاون اداری و مالی

معاونت امور استانها

همکاران:

 • طیبه نادی
 • معصومه لطفی
 • احمد کاوند
 • اسحق عرب
 • سیدعلیرضا فخارزاده
null

طیبه فلکیان

معاون امور استانها

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

همکاران:

 • حسین جودکی
 • سیامک سلیمانی
 • نیما صادق‌پور
 • علی صریحی
 • هادی علی‌پناه
 • مهدیه قره داغی
null

آرش رصافی

معاونت تولید و پشتیبانی فنی

معاونت فرهنگی و آموزش

همکاران:

 • محمدحسین تمجیدی
 • ابراهیم تجدد علیزاده
 • انسیه رحمانی
 • هدی موسایی
 • مسعود میرزایی
 • سیده عالیه هاشمی
null

سعید پوراسماعیلی

معاونت فرهنگی و آموزش