فرم مشخصات اجرایی و تولید

پرسشنامه ای که در اختیار دارید توسط معانت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری طراحی شده و هدف از این پژوهش، بررسی فرآیند تولید فیلم کوتاه در کشور است. خواهشمند است با اختصاص دقایقی از وقت خود، ما را در انجام این امر یاری فرمایید.

فرم مشخصات اجرایی و تولید

مشخصات اجرایی و تولید دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری
  • مشخصات عوامل اجرایی:

  • فیلمبردار

  • صدابردار

  • تدوینگر(تدوین تصویر)

  • تدوینگر(تدوین صدا، صداگذاری)

  • جلوه‌های ویژه

  • مشخصات فنی ابزار، نرم افزار و مؤسسه پشتیبان

    دفتر توسعه فناوری سینمایی و سمعی و بصری
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .