دفــاتــر

برای دریافت نشانی و شماره تماس دفاتر انجمن بر روی لینک کلیک کنید. (دریافت فایل)

null
</p> <p style='text-align: justify;'><strong><a href='http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled.jpg'><img class=' wp-image-24649 alignright' src='http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled.jpg' alt='' width='199' height='132' srcset='http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled.jpg 480w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-300x199.jpg 300w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-274x183.jpg 274w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-80x54.jpg 80w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-130x87.jpg 130w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-359x240.jpg 359w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-85x57.jpg 85w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-546x365.jpg 546w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-165x109.jpg 165w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-112x75.jpg 112w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-179x120.jpg 179w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-170x113.jpg 170w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-81x55.jpg 81w, http://www.iycs.ir/wp-content/uploads/2016/09/untitled-765x510.jpg 765w' sizes='(max-width: 199px) 100vw, 199px' /></a>دفتر اهواز</strong></p> <p style='text-align: justify;'><strong>سرپرست:</strong> حمید آل حمودی<br /> <strong>تلفن:</strong> ۳۲۲۱۳۰۹۱ ۰۶۱<br /> <strong>فاکس:</strong> ۳۲۲۱۳۰۹۱ ۰۶۱<br /> <strong>آدرس:</strong> جاده ساحلی – اول نادری – روبروی فروشگاه رفاه – جنب موزه هنرهای معاصر و ارشاد اهواز – کدپستی ۶۱۳۳۶۴۵۶۶۷</p> <p><strong>آدرس موقت:</strong> خ آزادگان (۲۴متری) – نبش خیابان شریف‌زاده – مجتمع شمعخانی – طبقه دوم – واحد ۵