جشنواره های منطقه ای و موضوعی

توضیحات:

“لطفا جهت ثبت نام در جشنواره ها از اینجا وارد شوید و قبل از ثبت نام، دستور عمل ثبت نام را مطالعه فرمایید”

“لطفا جهت اطلاع از شرایط، ضوابط و مقررات هر جشنواره در بخش توضیحات جدول به قسمت فراخوان مراجعه نمایید”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

راهنما:

برگزار شده است

به زودی اعلام می شود

ثبت نام آغاز شده است

ثبت نام به پایان رسیده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

عنوانمحل برگزاری حوزه برگزاریتاریخ برگزاریتوضیحات
مسابقه فیلم های کوتاه اقتباسی (جایزه سپنتا)تهرانملیآبان ۱۳۹۵ثبت نام به پایان رسیده است

 

پنجاه و ششمین جشنواره منطقه ای سینمای جواناعلام می شودمنطقه ایاعلام می شودبه زودی اعلام می شود

 

پنجاه و پنجمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان- بینالودمشهدمنطقه ای۲۴-۲۶ آذر ۱۳۹۵ثبت نام آغاز شده است

فراخوان شرکت در جشنواره 

 

هفتمین جشنواره نماز و نیایش به روایت تصویرقمملی۱۵-۱۷ دی ۱۳۹۵ثبت نام آغاز شده است

فراخوان شرکت در جشنواره

 

نخستین جشنواره اینترنتی فیلم اولی هاتهرانملی۲۸شهریور – ۱۱ مهر ۱۳۹۵ثبت نام به پایان رسیده است

 

پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان – کومشسمنانمنطقه ای۶-۸ مهر ۱۳۹۵برگزار شده است

برنامه جشنواره: دریافت فایل  دریافت فایل

 آرا و برندگان جشنواره: اینجا

نخستین همایش بین المللی فیلم کوتاهتهرانبین المللی۱۷-۱۸ آبان ۱۳۹۵ ثبت نام به پایان رسیده است
سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهرانتهرانبین المللی۱۸ – ۲۴ آبان ۱۳۹۵ثبت نام به پایان رسیده است
مسابقه فیلم های مستند ۳ دقیقه ای نوروزتهرانملی۱۳۹۵برگزار شده است
جشنواره رهاییکرجمنطقه ای۱۳۹۵برگزار شده است
نهمین جشنواره فیلم و عکس خراسان رضویکاشمراستانی۱۳۹۴برگزار شده است
هفدهمین جشنواره استانی قمقماستانی۱۳۹۴برگزار شده است

 

سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهرانتهرانبین المللی۱۳۹۴برگزار شده است

 

جشنواره کاسپین دریای دوستیرشتملی۱۳۹۴برگزار شده است

 

پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جواننیشابورمنطقه ای۱۳۹۴برگزار شده است

 

مسابقه فیلمنامه نویسی پیامبر رحمتتهرانملی۱۳۹۴برگزار شده است

 

نهمین جشنواره ژیاربانهمنطقه ای۱۳۹۴برگزار شده است

 

جشنواره مفاهیم قرآنی در فرهنگ ایرانی اسلامیتهرانملی۱۳۹۳برگزار شده است

 

ششمین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربینقمملی۱۳۹۳برگزار شده است

 

آفرینواره آیین آیینهزنجانملی۱۳۹۳برگزار شده است

 

آفرینواره اروندآبادانملی۱۳۹۳برگزار شده است

 

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهرانتهرانبین المللی۱۳۹۳برگزار شده است

 

پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوانآبادانمنطقه ای۱۳۹۳برگزار شده است

 

پنجاه و یکمین جشنواره منطقه ای سینمای جوانتربیت حیدریهمنطقه ای۱۳۹۳برگزار شده است

 

پنجاهمین جشنواره منطقه ای سینمای جواناراکمنطقه ای۱۳۹۳برگزار شده است

 

دومین جشنواره فیلم اولی هاتهرانملی۱۳۹۲برگزار شده است

 

سی امین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهرانبین المللیتهران۱۳۹۲برگزار شده است

 

سومین جشنواره ملی عکس طبیعت ایرانملیتهران۱۳۹۲برگزار شده است

 

دومین جشنواره ملی تسنیمملیمشهد۱۳۹۲برگزار شده است

 

چهل و نهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوانمنطقه ایشهرکرد۱۳۹۲برگزار شده است