تماس با ما

اطلاعیه:

در حال حاضر درگاه های تماس با ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران بر مبنای تصویر زیر می باشد و شماره های پایین صفحه (ساختمان گاندی) در حال حاضر فعال نمی باشند.

خواهشمند است در صورت نیاز به تماس با ستاد، از راه های ارتباطی موجود در تصویر زیر استفاده کنید و یا از طریق بخش نظرات پایین صفحه تماس حاصل فرمایید.

neshani

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزردهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

اطلاعات: ۳-۸۸۷۷۳۱۱۲

 

روابط عمومی: ۸۸۷۹۷۱۰۶ (فاکس) – ۸۸۸۷۰۷۶۶

مدیریت عامل: ۲-۸۸۷۸۹۵۹۱ (فاکس)

آژانس عکس : ۸۸۶۶۴۹۹۸

امور استانها: ۸۸۷۹۷۸۷۹ (فاکس)

جشنواره: ۸۸۷۹۵۶۷۵ (فاکس) – ۸۸۷۷۹۲۷۱

اداری و مالی: (فاکس) ۸۸۶۶۴۹۹۴-۸۸۷۷۸۰۴۲

تولید: ۸۸۷۹۷۰۹۷ – ۸۸۶۶۴۹۹۳

سایت اینترنت: ۸۸۷۷۴۷۴۹

بین الملل و بازرگانی: ۸۸۷۷۹۰۷۳ – ۸۸۶۶۴۹۹۲

آموزش: ۸۸۷۹۷۹۶۰ – ۸۸۶۶۴۹۹۵

حراست: ۸۸۶۶۴۹۹۷

جشنواره: ۸۸۷۹۵۶۷۵ (فاکس) – ۸۸۷۷۹۲۷۱

اداری و مالی: (فاکس) ۸۸۶۶۴۹۹۴-۸۸۷۷۸۰۴۲

تولید: ۸۸۷۹۷۰۹۷ – ۸۸۶۶۴۹۹۳

سایت اینترنت: ۸۸۷۷۴۷۴۹

بین الملل و بازرگانی: ۸۸۷۷۹۰۷۳ – ۸۸۶۶۴۹۹۲

آموزش: ۸۸۷۹۷۹۶۰ – ۸۸۶۶۴۹۹۵

حراست: ۸۸۶۶۴۹۹۷

شما می توانید از طریق فرم زیر با ستاد تماس حاصل فرمایید.

لطفا صبر کنید