تماس با ما

آدرس ستاد مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی، کوچه نوزدهم، شماره ۲۰  کدپستی: ۱۵۱۷۸۷۳۸۱۱

شماره تلفن‌های مستقیم ساختمان گاندی

روابط عمومی و آژانس عکس: ۸۶۰۸۴۶۱۱

 

تولید و جشنواره: ۸۶۰۸۴۸۱۶ و ۸۶۰۸۴۸۲۹

 اداری و مالی: ۸۶۰۸۴۷۱۰ و ۸۶۰۸۴۸۰۱

 

آموزش و استانها: ۸۶۰۸۴۸۵۱ و ۸۶۰۸۴۸۶۳

شما می توانید از طریق فرم زیر با ستاد تماس حاصل فرمایید.

لطفا صبر کنید