برنامه نمایش

۱

 

پاتوق فیلم کوتاه (سینما آینده) دوشنبه ها ساعت ۱۸ در سالن شماره ۳ سینما چارسو واقع در خیابان جمهوری و خیابان حافظ پذیرای دوستداران فیلم کوتاه می باشد.

 شما می توانید جهت آگاهی از اطلاعات فیلم ها از کاتالوگ موجود در این صفحه بهره ببرید.

  لطفا برای ارسال فیلم خود جهت نمایش در پاتوق کلیک کنید.

لطفا برای عضویت در پاتوق و پیوستن به خانواده فیلم کوتاه با دریافت کارت عضویت رایگان کلیک نمایید.

شماره

تاریخ لیست آثار نمایش
۱۱۵ شهریور ۱۳۹۵آینه های پریده رنگ \ پانچ \ سایلنت \ نجس \ کبوتر وحشی 
۲۲۲ شهریور ۱۳۹۵اول پاییز \ چراغ خورشیدی \ مراسمی برای یک دوست \ جوجه ماشینی \ هنر پرواز
۳۲۹ شهریور ۱۳۹۵ملاقات \ صورت های متروک \ آپارتمان مورچه ها \ خانم گل میخکی \ دلیرترین، جسورترین
۴۵ مهر ۱۳۹۵خودم را می کشم و تو مقصری \ چهارنفره \ اینسان \ میزبان \ نگهبان جزر و مد
۵۱۲ مهر ۱۳۹۵سه سال و سه ماه و دو روز \ ابرو گل \ حفره مشترک \ گذر
۶۲۶ مهر ۱۳۹۵شاخ وان \ سگ جون \ فردا صبح \ ناموزون
۷۳ آبان ۱۳۹۵برگ ها آهسته می ریزند \ ماجرای یک شب بارانی \ ۱۱ \ دره نهنگ
۸۱۰ آبان ۱۳۹۵ابراهیم \ فصل بازگشت \ جنایت و مکافات \ تمام زمستان هایی که ندیده ام \ سمفونی شماره ۴۲