ارتباط با مدیرعامل

شما می توانید از طریق فرم زیر با مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران ارتباط مستقیم داشته باشید.

null

سیدصادق موسوی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره