اخبار انجمن

برنامه روز سوم جشنواره منطقه‌ای «کاشان»

سومین روز جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان با نمایش۲۳ فیلم کوتاه در بخش مسابقه، ۱۳ فیلم در بخش دانش‌آموزی و...