اخبار انجمن

برپایی «سینما اربعین» در مرز ایران و عراق

  به مناسبت اربعین حسینی، انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، طرح «سینم...