اخبار انجمن

آرش عباسی مدیر هنری فستیوال فیلم « Orizzonti dell’Iran» ایتالیا شد

آرش عباسی، نویسنده و کارگردان ایرانی به عنوان مدیر هنری اولین فستیوال فیلم‌های کوتاه«Orizzonti dell'Iran» ایتا...