اخبار انجمن

«شاخدار» در آمریکا جایزه گرفت

  فیلم کوتاه «شاخدار» از ایران جایزه بهترین خارجی جشنواره بین‌االمللی people  آمریکا را از آن خود کرد....