اخبار انجمن

سیدصادق موسوی: مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران باید خودش را خدمتگزار فیلم کوتاه کشور بداند نه خدمتگزار انجمن

سیدصادق موسوی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، در گفت وگو با سایت تحلیلی خبری فیلمروز درباره  تحولات و اتفا...